Cookie- en privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen

1.1 MollyogMy ApS ("Molly&My", "www.mollyandmy.nl", "onze", "wij" of "ons") is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen. Je vindt onze contactgegevens in punt 7.

1.2 In dit beleid inzake persoonsgegevens kun je lezen hoe MollyogMy ApS informatie verzamelt en verwerkt die jou aangaat, inclusief voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe we de informatie die we ontvangen beveiligen en welke rechten je hebt.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving

2.1 Wanneer je www.mollyandmy.nl bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch informatie over jou en je gebruik van onze website. De gegevens die het systeem registreert omvatten informatie over de browser die je gebruikt, de woorden, producten en categorieën waarop je zoekt, je IP-adres, netwerklocatie en informatie over je computer, mobiele telefoon of tablet, waardoor we je gebruikerservaring kunnen verbeteren en www.mollyandmy.nls functies kunnen optimaliseren en ontwikkelen, net zoals we je gebruikersinformatie gebruiken om relevante marketing uit te voeren. De rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw gegevens in verband met bezoeken aan de website is te vinden in artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. www.mollyandmy.nl gebruikt ook cookies in overeenstemming met het cookiebeleid van www.mollyandmy.nls. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming, vgl. artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

2.2 Wanneer je je aanmeldt voor www.mollyandmy.nls direct marketing, bijvoorbeeld onze nieuwsbrief, registreren we je naam, je e-mailadres en andere vrijwillige informatie die je in verband met de aanmelding verstrekt.

2.3 Wanneer je een product koopt op www.mollyandmy.nl of met ons communiceert via onze website, registreren wij de informatie die je verstrekt, zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalwijze, leveringswijze, IP-adres en welke producten je hebt gekocht en eventueel later aan ons hebt geretourneerd. Deze informatie wordt geregistreerd zodat we de door jou bestelde producten kunnen leveren en bovendien je rechten op het retourneren van en klachten over een product kunnen beheren en naleven, zie artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze informatie kan ook worden gebruikt om je te informeren over een terugroepactie van een product of andere informatie waarover we je wettelijk moeten informeren. Informatie over je aankopen via onze website wordt ook verzameld zodat we kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten voor boekhouding en administratie, cf. artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer we je IP-adres registreren, is dat omdat www.mollyandmy.nl geïnteresseerd is in het voorkomen en tegengaan van fraude. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.4 Wanneer je als particulier of in een commerciële context een samenwerkingsovereenkomst met ons aangaat, registreren we informatie over je naam, je zakelijke of privé-adres, je e-mailadres, je telefoonnummer, je leveringsmethode, IP-adres en andere relevante informatie die in verband met de samenwerking wordt uitgewisseld. Het doel van het verzamelen en opslaan van deze informatie is het beoordelen van een mogelijke samenwerkingsovereenkomst en het leveren van de producten of diensten die je in het kader van de overeenkomst hebt aangevraagd.Informatie die je zelf verstrekt, wordt verwerkt om gevolg te kunnen geven aan je verzoeken voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst, vgl. artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.5 Als je je bestelling afhaalt bij ons magazijn in Fredericia, Denemarken, kan er videobewaking worden ingesteld. Als dit het geval is, wordt dit op het gebouw aangegeven. Deze opnamen kunnen worden bekeken en doorgegeven aan de politie als er een redelijk vermoeden bestaat van een overtreding van de wet. Het doel is om eventuele overtredingen te voorkomen en te documenteren. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.6 Wanneer je interactie hebt op de social media platforms van Molly&My, waaronder Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok en/of LinkedIn, wordt de informatie die je beschikbaar hebt gesteld via de social media instellingen, alsmede reacties, commentaren en/of shares op posts van Molly&My door Molly&My verwerkt.

2.6.1 Het doel van de verwerking van de door jou aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens is onder meer om www.mollyandmy.nl op de markt te brengen, om te reageren op eventuele vragen van jou of om je te laten deelnemen aan door Molly&My georganiseerde wedstrijden en om contact met je op te kunnen nemen als je wint. Wanneer Facebook Inc. gebruik maakt van persoonsgegevens die op de Facebook-pagina van Molly&My zijn verzameld, onder meer voor de verbetering van het advertentiesysteem, kan Facebook worden beschouwd als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met Molly&My. In het verlengde hiervan verwijzen we naar het eigen gegevensbeleid van Facebook.

2.6.1 De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het gerechtvaardigde belang dat Molly&My heeft bij de marketing van zichzelf, het beantwoorden van vragen en het beheren van wedstrijden, cf. artikel 6, lid 1, onder b) en f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ontvangers van persoonsgegevens

3.1 www.mollyandmy.nl geeft informatie over je naam, je adres, je e-mailadres, je bestel- en telefoonnummer en leveringsmethode bij voorkeur door aan de vervoerder die de verzending en levering van de goederen die je bij ons hebt gekocht verzorgt. Deze informatie wordt tussen Molly&My en de vervoerder uitgewisseld via Coolrunner. Daarnaast kan sommige informatie in sommige gevallen worden doorgegeven aan partners die ons bijstaan in verband met onze bedrijfsactiviteiten, waaronder onder andere betalingsproviders met financieringsmogelijkheden.

3.2 Omdat wij externe partners gebruiken voor onder andere de technische werking, verbeteringen aan de website, het verzamelen voor toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven, deelname aan prijsvragen, pop-ups, andere relevante marketing en beoordeling van ons bedrijf en producten, kan informatie over jouw naam en e-mailadres aan deze partners worden toevertrouwd. In verband met een aankoop bij ons ontvang je een e-mail met een uitnodiging om ons te beoordelen op Trustpilot. Het is volledig optioneel of je ons wilt beoordelen.

3.3 Wanneer je voor je artikel(en) betaalt, word je doorgestuurd naar onze betalingsproviders. De informatie die je verstrekt wordt door de ontvangers volledig vertrouwelijk behandeld. Alleen de betalingsprovider heeft toegang tot je betaalkaartgegevens. Molly&My heeft geen toegang tot je betaalkaartgegevens.

3.4 Informatie die in het kader van een samenwerking wordt verzameld, wordt alleen voor intern gebruik bewaard, tenzij dit noodzakelijk is voor doeleinden die verband houden met de samenwerkingsovereenkomst of als er een geschil ontstaat dat het noodzakelijk maakt om informatie aan gerechtelijke instanties of autoriteiten bekend te maken.

3.6 Sommige van onze externe gegevensverwerkers, waaronder Google Analytics v/ Google LLC, Facebook inc., Klaviyo Inc., Shopify Inc. en Bing zijn buiten de EU gevestigd, met name in de VS. De overdracht van persoonsgegevens aan onze gegevensverwerkers in derde landen wordt gewaarborgd door geldige overdrachtsgaranties met behulp van de Standard Contractual Clauses van de EU-Commissie.

Vind de certificering van Google LLC hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AA

Vind de certificering van Facebook Inc hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

Je rechten

4.1 Om de openheid en transparantie van onze verwerking en opslag van je persoonsgegevens te maximaliseren, moeten wij als verantwoordelijken voor de verwerking je informeren over je rechten. 

4.2 Het recht van toegang 

4.2.1 Je hebt te allen tijde het recht om informatie op te vragen over welke gegevens wij over jou hebben geregistreerd, welke doeleinden jouw gegevens dienen, welke categorieën persoonsgegevens wij over jou hebben geregistreerd, wie de gegevens ontvangt en verwerkt, en vanwaar onze gegevens over jou zijn verzameld. 

4.2.2 Je hebt het recht om per e-mail een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over jou hebben geregistreerd en verwerkt. Als je een kopie wilt ontvangen, moet je onze klantenservice een schriftelijk verzoek sturen naar mail@mollyandmy.nl. Wij sturen alleen persoonsgegevens die rechtstreeks gekoppeld zijn aan het e-mailadres waarop het verzoek is gedaan. Met andere woorden, je kunt geen informatie ontvangen die betrekking heeft op een ander e-mailadres dan dat waarop je contact met ons opneemt.

4.3 Het recht op rectificatie

4.3.1 Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over jezelf door ons te laten corrigeren, zodat we geen onjuiste informatie over jou gebruiken wanneer je gebruik maakt van de diensten van het bedrijf. Als je ontdekt dat er fouten zitten in de informatie die wij over jou hebben geregistreerd, moet je dit onder onze aandacht brengen door onze klantenservice per e-mail aan te schrijven, zodat wij de fout kunnen corrigeren.

4.4 Het recht op wissen

4.4.1 In bepaalde gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk door ons te laten wissen. Dit geldt bijvoorbeeld als je je toestemming intrekt en wij geen wettelijke basis hebben om je gegevens te blijven verwerken. Als verdere verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is, zijn wij niet verplicht de gegevens die wij over jou hebben geregistreerd te wissen.

Het wissen van persoonsgegevens kan alleen met terugwerkende kracht. Als je verzoekt om het wissen van je persoonsgegevens, moet je je ervan bewust zijn dat je gegevens opnieuw verzameld zullen worden als je in de toekomst gebruik maakt van onze diensten.

4.5 Het recht om de verwerking te beperken tot opslag

4.5.1 In bepaalde gevallen heb je het recht om de verwerking van je persoonsgegevens alleen te laten beperken tot opslag als je van mening bent dat de gegevens die wij over je verwerken onjuist zijn. 

4.6 Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

4.6.1 In bepaalde gevallen heb je het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een machinaal leesbaar formaat, evenals het recht om persoonsgegevens over jezelf door te geven aan een verwerkingsverantwoordelijke.

4.7 Recht op bezwaar

4.7.1 Je hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, waaronder profilering, segmentering en analyse die wij uitvoeren om onze communicatie en marketing voor jou relevant te maken. 

4.7.2 Je hebt het recht om, op gronden die verband houden met je bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens die wij uitvoeren op basis van ons gerechtvaardigd belang, zie paragraaf 2.1 en 2.3.

4.8 Het recht om toestemming in te trekken

4.8.1 Je hebt het recht om je toestemming voor direct marketing, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, in te trekken. Als je je toestemming wilt intrekken, moet je schriftelijk contact met ons opnemen via mail@mollyandmy.nl, zie punt 4.2.2. Een intrekking van je toestemming geldt niet voor de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden. 

4.9 Het recht om een klacht in te dienen

4.9.1 Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het Deense Agentschap voor Gegevensbescherming, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf. In dit verband moet je klacht schriftelijk per e-mail worden ingediend bij dt@datatilsynet.dk of telefonisch: +45 33 19 32 00.

Veiligheid

5.1 MollyogMy ApS heeft alle aanbevolen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens onbedoeld of onrechtmatig worden vernietigd, verloren gaan, gewijzigd, aangetast, misbruikt of verstrekt aan onbevoegden.

5.2 Alleen medewerkers die een legitieme noodzaak hebben om toegang te krijgen tot jouw gegevens om hun werk te kunnen uitvoeren, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens

6.1 MollyogMy ApS is de gegevensbeheerder voor de persoonsgegevens die via onze website worden verzameld.

6.2 Als je gebruik wilt maken van een of meer van je rechten zoals beschreven in paragraaf 4, of als je vragen of opmerkingen hebt over het gegevensbeleid van ons bedrijf, neem dan contact op met

MollyogMy ApS

Blytækker vej 22

7000 Fredericia

Denemarken

Mail: mail@mollyandmy.nl

Telefoon: +41 60 33 36 36 44

Wijzigingen in het privacybeleid

7.1 Ons beleid inzake persoonsgegevens wordt regelmatig bijgewerkt. De laatste versie is altijd te vinden op onze website www.mollyandmy.nl/privacybeleid.

Cookiebeleid

Werk hier je cookietoestemming bij.

Eigenaar van de website en verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

MollyogMy ApS

Blytækkervej 22

7000 Fredericia

Denemarken

mail@mollyandmy.nl

+45 60 13 36 44

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Een cookie is geen programma dat schadelijke programma's, bestanden of virussen kan bevatten.

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijvoorbeeld om je winkelmandje bij te houden, of je bent ingelogd, of je de site eerder hebt bezocht en welke taal en valuta je op de site wilt. Cookies zijn ook een hulpmiddel om een betere service te verlenen en onze website te verbeteren/aan te passen aan jouw behoeften. Het helpt ons ook om berichten/advertenties beter af te stemmen op de interesses en voorkeuren van gebruikers.

Hoe lang worden cookies bewaard?

Het varieert hoe lang een bepaalde cookie op je apparaten wordt opgeslagen. De levensduur van een cookie wordt berekend op basis van je meest recente bezoek aan de website. Wanneer de levensduur van de cookie afloopt, wordt hij automatisch verwijderd.

Hoe verwijder je cookies?

Cookies die je eerder hebt geaccepteerd kun je gemakkelijk verwijderen. Hoe je ze verwijdert hangt af van de browser die je gebruikt en het apparaat waarop je ze gebruikt. Klik hieronder op de voor jou relevante link:

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over onze opslag en/of verwerking van persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via mail@mollyandmy.nl. Het Cookiebeleid wordt regelmatig bijgewerkt door Cookie Informatie.